facebooktwittermail

Ny bok lär nyanlända jobba säkert

Boken om hur du jobbar säkert i skogsbruket följs nu upp med en om lantbruket.

Bilderboken "Jobba säkert i lantbruket".
Bilderboken "Jobba säkert i lantbruket". FOTO: PREVENT

Risken att drabbas av en allvarlig olycka är betydligt högre inom jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete än för alla yrkesgrupper totalt, enligt AFA Försäkring.

År 2013 var antalet olycksfall inom jordbruk, skogsbruk och trädgård 6,6 per 1 000 anställda jämfört med 2,7 för samtliga yrkesgrupper. Även när det gäller dödsolyckor ligger lantbruket högt.

Nu ger Prevent, tillsammans med arbetsmarknadens parter, ut bilderboken "Jobba säkert i lantbruket" för nyanlända, säsongarbetare men även andra som behöver introduceras på jobbet.

Tidigare har en bilderbok tagits fram för skogsbruket och senare i vår kommer böcker för trädgårdsodling, trädgårdsanläggning och grönyteskötsel samt för golfbranschen.