facebooktwittermail

Newcastlesjukan - smittade höns avlivade

Jordbruksverket fortsätter smittbekämpning av newcastlesjukan, men inga nya fall rapporteras.

FOTO: MOSTPHOTOS

Smittspårningen på den drabbade anläggningen utanför Linköping fortsätter, men alla smittade fåglar är avlivade och inga nya fall har rapporterats, skriver Jordbruksverket.

Restriktionerna i området kvarstår för att motverka smittspridning och den smittade gården är belagd med tillträdesförbud.

– Arbetet flyter på som planerat och hittills har vi inte hittat några nya smittade besättningar, men det är viktigt att anläggningar i området är uppmärksamma på hälsotillståndet i besättningarna och fortsatt noga med smittskyddet för att undvika flera fall, säger Lena Hult, smittskyddssamordnare på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Skyddsområdet kring anläggningen kvarstår och restriktionerna i området gäller samtliga fjäderfän i skydds- och säkerhetsområdet.

Jordbruksverket manar till vaksamhet

Newcastlesjuka är en anmälningspliktig sjukdom som lyder under epizootilagen. Därför måste djurägare som misstänker Newcastlesjuka kontakta en veterinär.

Veterinären i sin tur ska rapportera misstanke om newcastlesjuka till länsstyrelsen och Jordbruksverket.

Alla som håller fjäderfä och tamduvor uppmanas att vara extra vaksamma på sjukdomstecken.

Symtom hos fjäderfä och tamduvor

Symtomen kan variera mycket. Tecken på sjukdomen kan vara kraftigt sänkt äggproduktion, ägg utan skal (så kallade hinn- eller skinnägg) eller äggskal med pigmentförändringar.

Ett eller flera av dessa symtom kan ses i olika grad:

Nedsatt allmäntillstånd

Sänkt äggproduktion eller onormala ägg

Ökad dödlighet

Hängande vingar, förlamade ben, vridning av nacken, kramper och cirkelgång (symtom från centrala nervsystemet)

Andningssvårigheter med eller utan hosta

diarré.