facebooktwittermail d

Möjligt att bli åkerfadder

Projektet "Blommor för bin" har dragit i gång en insamling till stöd för lantbrukare som odlar bifodergrödor på oproduktiv åkermark, rapporterar P4 Malmöhus.

Det handlar bland annat om fältkanter och skyddszoner – områden som inte utgör produktiv åkermark.

Syftet med projektet är att gynna humlor, bin och andra utsatta pollinerande insekter.

Lägger längs skyddszon

Mattias Hammarstedt, lantbrukare utanför Rydsgård, är bland de första att så med hjälp av en fröblandning från "Blommor för bin".

– Jag kommer att så den längs en skyddszon som jag har mot ett vattendrag. Kemikalieinspektionen har ökat kravet till tio meters skyddszon för vissa preparat och i stället för att bara så rent gräs där väljer jag att så en klöverblandning för att få mer födosök för humlor och bin, säger Mattias Hammarstedt till P4 Malmöhus.

"Nedringd"

Tobias Nilsson, projektledare för den nystartade insamlingen, berättar att ett stort antal lantbrukare redan hört av sig och visat sitt intresse.

– Intresset från lantbrukarna är enormt, vilket har gjort att jag är fullständigt nedringd sedan projektet blev officiellt. Jag är inte särskilt förvånad för jag vet att det finns väldigt mycket kunskap och engagemang kring den här frågan bland lantbrukarna, säger han till P4 Malmöhus.