facebooktwittermail d

Mjölkprisindex fortsätter nedåt

Mjölkprisindex GDT, Global Dairy Trade, sjönk med 2,9 procent den 17 maj. Nedgången kommer efter att mjölkprisindexet vid föregående handelstillfälle sjönk med 8,5 procent.