facebooktwittermail

Mer virke måste lämnas i skogen

Enligt en ny rapport behöver den årliga avverkningen minska med 20 miljoner kubikmeter för att miljömålet Levande Skogar ska nås. Men det kan göras utan kostnad, eller rent av med vinst, för samhället.

Avverkningen måste minska med minst 20 miljoner kubikmeter per år om miljömålet Levande Skogar ska kunna nås, enligt en ny rapport.
Avverkningen måste minska med minst 20 miljoner kubikmeter per år om miljömålet Levande Skogar ska kunna nås, enligt en ny rapport. FOTO: MATS P. OSTELIUS

En ny rapport från ESO, expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, som sorterar under Finansdepartementet, har granskat hur miljömålet Levande Skogar ska kunna nås på det mest kostnadseffektiva sättet.