facebooktwittermail

Mer än fördubbling av lagkraven på lantbruket

Lantbrukare är betydligt mer tyngda av byråkrati jämfört med för 20 år sedan. Lagkraven på jordbruket har ökat med 120 procent visar ny granskning.

FOTO: ANN LINDÉN

Med lagkrav menas inte antalet paragrafer utan praktiska krav som ställs på lantbrukare. Också antalet anmälningar, tillstånd och journaler har granskats inom studien som Växa Sverige, Hushållningssällskapet Halland och Sveriges Lantbruksuniversitet står bakom.

Även om inte alla företag berörs av samtliga regler är slutsatsen att det skett en stor ökning av antalet lagkrav som belastar jordbruksföretag.

"I dagsläget finns det krav på att lantbruksföretagare ska föra 22 olika journaler. För 36 olika verksamheter eller handlingar måste företagaren göra anmälan eller söka tillstånd", säger Helena Lans Strömblad, rådgivare på Växa Sverige i ett pressmeddelande.

Hur byråkratin belastar

Studien ingår i ett forskningsprojekt där målsättningen är att undersöka hur byråkratin belastar lantbrukare.

Här medverkar omkring 75 lantbrukare över hela landet som ska registrera verklig tidsåtgång, kostnad samt berätta hur de upplever den myndighetsrelaterade administrationen.

Resultatet av regelgranskningen presenteras i sin helhet nästa tisdag på Hansagården utanför Laholm i Halland.