facebooktwittermail

Mediciner måste utformas efter hästen

Hästens medicin får inte alltid effekt eftersom den ofta är utvecklad för människan.

I en avhandling presenterar veterinär Lena Olsén vid Sveriges lantbruksuniversitet nya rön om antihistamin och penicillin.
Trots att det inte finns något godkänt preparat mot allergiska reaktioner hos hästar så har behandlingen ofta bestått av antihistamin, samma behandling som människor får vid allergi.

Lång tarm


Till människor används fexofenadin, en substans som enligt Lena Olséns studier tas upp dåligt av hästens tarmar. Substansen cetirizin visade sig däremot ha betydligt bättre effekt. Grundläggande forskning på tarmar från nyligen slaktade hästar visade att det är hästens 25-30 meter långa tarm som kan vara förklaringen.
Enzymet CYP3A, som bryter ner flera olika typer av läkemedel i tarmen, finns i höga nivåer redan i början av tunntarmen. Medicinerna kan därför brytas ner redan där och kommer aldrig ut i blodet och vidare ut i kroppen.

Tas på allvar


Lena Olsén har i sin avhandling även studerat penicillinchock hos hästar. Behandling med penicillin kan ge allt från utslag till en dödlig utgång. Penicillinchock måste anmälas av veterinärerna men betydligt fler fall förekommer än vad som rapporteras.
Studierna visade att det är tillsatt prokain som orsakar reaktioner, ett medel som ska fördröja penicillinets väg ut i kroppen. Läkemedelsindustrin har tagit studierna på stort allvar och ett nytt preparat utan prokain har utvecklats, det är ännu bara godkänt för kor.Marianne Persson