facebooktwittermail

Matförsörjningen kräver krisplanering

Det svenska lantbruket är sårbart. I händelse av avspärrning en längre tid skulle vi få problem med livsmedelsproduktionen. Den politiska och militära utvecklingen i vårt närområde oroar. Det går inte lägre att vifta bort en militär konflikt som skulle kunna påverka varuflödet till Sverige.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Det svenska lantbruket är sårbart. I händelse av avspärrning en längre tid skulle vi få problem med livsmedelsproduktionen. Den politiska och militära utvecklingen i vårt närområde oroar. Det går inte lägre att vifta bort en militär konflikt som skulle kunna påverka varuflödet till Sverige.

Efter Berlinmurens fall och Sovjetunionens sammanbrott såg läget ljusare ut. I och med EU-inträdet så ansågs livsmedelsförsörjningen vara löst även under en konflikt. Problemet med detta synsätt var och är att när det verkligen gäller så blir livsmedelsförsörjningen en huvudsakligen nationell fråga. Det egna huset ses om först.

Sedan EU-inträdet har vår livsmedelsimport ökat till hälften av vår konsumtion. Visserligen kan mycket av importvarorna avstås i till förmån för inhemskt producerade livsmedel i händelse av avspärrning. Svara vinbär kan ersätta apelsiner som C-vitaminkälla till exempel och vi kan äta potatisar som inte har en perfekt form vilket skulle öka utbudet av potatis högst väsentligt.

Det stora problemet i händelse av avspärrning är att lantbruket är i princip helt beroende av diesel. Ironiskt nog importerar vi den största mängden olja från Ryssland, vilket borde stämma till eftertanke.

Sveriges lantbruksuniversitet forskar om hur svenskt lantbruk skulle klara en avspärrning. I rapporten ”Hur skulle Sveriges lantbruk drabbas vid en avspärrning?” undersöks hur tjugo lantbruksföretag med olika produktionsinriktning skulle klara en bristsituation. Det är en tankeväckande läsning.

Energitillgången är central. Utan el stannar vattenpumpar, mjölkningsrobotar och automatiska utfodringssystem. Reservelverken går bara så länge det finns diesel. All arbetsbesparande teknik kräver energi.

Argumenten för en fossilfri fordonsflotta handlar mest om miljö. Men övergången till biodrivmedel borde även uppmuntras av folkförsörjningsskäl. Även om vi klarar att hålla traktorerna rullande så krävs insatsvaror i form av handelsgödsel och växtskyddsmedel något som vi idag har små lager av. Innan vi förlitade oss på att andra länder skulle förse oss med vad vi skulle komma att behöva hölls beredskapslager av strategiskt viktiga insatsvaror.

Vi kanske inte behöver gå så långt som till att återigen börja krigsplacera traktorer men vi behöver definitivt säkerställa att livsmedelsproduktionen klarar importstörningar. Att öka lagerhållningen är relativt enkelt. Att minska oljeberoendet tar längre tid även om vi har mycket goda möjligheter att framställa biodrivmedel från skogsråvara.

Folkförsörjningen nu blivit en viktig politisk fråga igen. Förhoppningsvis kommer det sätta avtryck i den kommande livsmedelsstrategin och leda till att det svenska lantbruket värderas efter förtjänst.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.


Företagande