facebooktwittermail

Massa bättre affär än timmer för köparna

Priset på virke är i slutändan en marknadsfråga. Men oavsett nivå är massaveden en bättre affär för köparna än timret.

Rapporterna för första kvartalet visade på ganska välmående skogsbolag med rörelsemarginaler från 11 upp till 20 procent. Det är tillverkningen av massa och papper som står för det mesta av intäkterna, och trots tidigare höjningar av massavedspriser är det inte konstigt om skogsägarna vill ha en större del av kakan. Men hur stor är den kakan egentligen?