facebooktwittermail d

Många pollinerare gynnar jordgubben

Pollineringen har större betydelsen för jordgubbars tillväxt än vad man har trott. Jordgubbar som pollineras av många och olika insekter växer snabbare och väger mer än de som inte är lika välpollinerade.

Det visar en studie på Lunds universitet.

– Jordgubbsplantor vars blommor får besök av många och olika pollinerande insekter växer bättre än de som endast pollinerats av ett fåtal eller av liknande insekter, säger Lina Herbertsson, doktorand vid naturvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet.

En rik biologisk mångfald med många pollinerande insekter kan därför gynna jordgubbsodling och andra insektspollinerade grödor, enligt Lina Herbertsson.

Raps ingen fara

Eftersom raps och jordgubbsplantor blommar samtidigt och pollineras av ungefär samma insekter undersökte forskarna även om förekomsten av rapspollen störde pollineringen av jordgubbar.

– Vi undersökte om inblandning av rapspollen påverkade jordgubbarnas storlek och mognadstid men hittade inga bevis för det, berättar Lina Herbertsson.

Tre av fyra odlade grödor som vi äter är pollinerade av insekter. Minskad förekomst av pollinerande insekter kan påverka både mängden och kvaliteten på de odlade grödorna.

LÄS OCKSÅ: Just nu – inget glyfosatbeslut

LÄS OCKSÅ: Uppåt för självplock på jordgubbar

LÄS OCKSÅ: Kortare säsong för frilandsgubbe