facebooktwittermail

LRF Mjölk vill slå hål på myterna i sociala medier

I debatten har mjölken blivit allt mer ifrågasatt ur ett närings- och hälsoperspektiv men också ur miljösynpunkt. I morgon, på mjölkens dag, drar LRF Mjölk därför i gång en kampanj för att bredda och nyansera bilden.

FOTO: ANN LINDÉN

Syftet med kampanjen är att påverka attityderna till mjölk. Kerstin Wikmar, dietist och projektledare på LRF Mjölk som leder satsningen menar att det i dag finns en mytbildning om mjölk i medier och att den allmänna debatten präglas av tyckande och känslor.

I kampanjen Hjärta Mjölk vill LRF Mjölk därför bygga kommunikationen på fakta och forskning, och presentera den på ett positivt och lättsamt sätt.

Skolor målgrupp

Slutmålgruppen är föräldrar som i dag kan vara oroliga för vad som egentligen är nyttigt och vad barn ska äta. Primärt kommer informationsinsatsen att riktas till ansvariga för maten på förskolor och skolor men också pedagoger och lärare.

- Vi vet att många av dem har känslan av att mjölk är bra för barn men känner sig oroliga när de följer debatten i media. Vi vill hjälpa dem att få faktaunderlag och korrekt information, säger Kerstin Wikmar.

LRF Mjölk tar fram stöd och faktaunderlag riktat till lärare att använda i undervisningen. Det blir också ett nyhetsbrev riktat till yrkesgrupperna samt webbutbildningar. LRF Mjölk kommer även att driva opinionsbildning i tidningar och fackpress.

"Många myter om mjölk sprids via sociala medier"

Kampanjspår två är att nå ut i sociala medier.

- Många myter om mjölk sprids via sociala medier och saknar helt faktagrund. Vi räknar med att få moteld från olika grupper men det är en diskussion jag välkomnar eftersom det ger oss tillfälle till en saklig och faktabaserad dialog, säger Kerstin Wikmar.

Kampanjen ska löpa i tre år. Kerstin Wikmar vill inte berätta vad den har för budget.

- Vi har valt att jobba i nätverk och på sociala medier för att vara så kostnadseffektiva som möjligt. Vi vet en hel del om läget i mjölkbranschen och därför vill vi jobba med så liten prislapp som möjligt. Billigare och smartare, säger hon.