facebooktwittermail

Larmtjänst: Mer måste göras för att stoppa tjuvarna

Det krävs betydligt mer resurser till de rättsvårdande myndigheterna om man ska få stopp på stölder utförda av internationella ligor. Det menar Larmtjänst som är försäkringsbolagens gemensamma organisation för att bekämpa brottslighet.

FOTO: JOHN THORNER

I senaste larmtjänstpodden, en internetbaserad radioutsändning, slår Per Norström, biträdande chef på Larmtjänst, fast att resurserna är alldeles för små.

– Jämfört med för tio år sedan är den internationella samverkan mycket bättre, men den kan bli ännu bättre, både inom underrättelse och operativa aktioner. Gränspoliserna bör få bättre resurser för bekämpning och bör få ansvaret för hela kedjan. Det vill säga underrättelsearbete, spaning och utredning. Detta eftersom de som arbetar vid gränsen lättast kan upptäcka de här ligorna, menar Per Norström.

Även Tullen bör förstärkas. Idag har den inget mandat att leta efter stöldgods. Det behövs bara en mindre ändring i lagen för att stöldgods ska betraktas som smuggelgods vilket gör att Tullen då kan agera.

– Blir det svårt att begå brott i Sverige så kommer man inte hit heller, konstaterar Per Norström.

Ny typ av brottslighet

Dessutom kan åklagarmyndigheten bli betydligt bättre och domstolarna anpassa sig till den nya typen av brottslighet.

– De internationella ligorna utnyttjar den långsamma svenska rättvisan. Bland annat gäller det att kunna häkta personer och att domarna idag nästan alltid hamnar på den undre delen av straffskalan, säger han.

Varje år försvinner stulet gods för hundratals miljoner över Sveriges gränser. De utländska ligorna kan arbeta relativt ostört. Per Norström menar att Sverige är särskilt utsatt.

– Ligorna har, kan man säga, en affärsplan; att operera där vinningen är som störst och risken som minst. Där framstår Sverige som en guldgruva. Det finns gott om stöldgods, risken att åka fast är extremt låg och straffen upplevs som milda jämfört med andra grannländer, framför allt Finland. Dessutom har vi bra transportvägar österut, säger han.

Få brott klaras upp

Förra året stals 8 500 bilar varav 18 procent inte kom till rätta, det vill säga förmodligen fördes ut ur landet. Det begicks cirka 22 000 bostadsinbrott. Uppklarningsprocenten låg bara på fyra procent.

Av de 60 miljarder kronor som försäkringsbolagen betalar ut i skadeersättningar rörde cirka tre miljarder stölder och inbrott.

– Vi uppskattar att ungefär hälften förs ut av de internationella stöldligorna, säger Per Norström.

Bilar, entreprenadmaskiner, smycken och båtmotorer är stöldbegärligt gods. Litauen är det land där mest påträffas. Just bilar och entreprenadmaskiner stjäls av ligor som specialiserat sig eftersom det krävs hög kunskap, särskilda verktyg och mjukvara, för att stjäla just dessa kategorier.

Förs ut ur landet

Godset förs idag ofta ut ur landet i lastbil eller container och mottagare är inte sällan Afrika och Mellanöstern.

Under första halvåret 2017 har Polen tagit över förstaplaceringen som mottagarland. Och reservdelar som plockats från bilar blir en allt större kategori. Detta gods har sedan dykt upp i Kina och Ostasien. En del tar vägen till Vitryssland och Ukraina.

På frågan vad som kan göras bättre svarar Norström.

– Vi tror att samverkan är det viktigaste. Polisen bör samverka, inte bara med sig själv utan också med privata aktörer, bilfabrikanter, försäkringsbolag och internationellt.

Finland och Tyskland pekas ut som föredöme eftersom de bland annat har straff som avskräcker ligorna.

LÄS MER: Våg av stölder från John Deeretraktorer

LÄS OCKSÅ: Ny stororder till Scania

PREMIUM: Arga lantbrukare protesterar mot kolgruva

PREMIUM: Solceller bra för företaget