facebooktwittermail

Landsbygden tvingas ta över vägarna

Nu hotas underhållet av 2 000 mil allmän väg.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Enligt uppgifter i Sveriges Television förbereder sig Trafikverket för att dumpa underhållet för 2 000 mil allmän väg, en sträcka motsvarande ett halvt varv runt jorden, i knät på de som bor längs vägarna. Det är ytterligare ett slag som regeringen riktar mot landsbygden.

Uppgifterna presenterades av SVT Öst den 12 mars. Där uttalar sig en representant för Trafikverket. Vi förmodar att planen är att genom bildandet av vägsamfälligheter, byggda på de människor och fastigheter som finns längs med berörda vägar, genomföra detta. De människor och företag som anknyter till en väg som privatiseras får därmed överta hela det ekonomiska och juridiska väghållaransvaret från staten om detta förverkligas.

Vi är oroliga för att vägsträckorna som Trafikverket vill dumpa ligger där avstånden är störst och befolkningen glesast. Alltså på landsbygden. Av detta drar vi tre slutsatser: Den första är att staten, trots att vi befinner oss i en högkonjunktur, genom Trafikverket inte längre anser sig ha råd att ta ansvar för vägarna.

Det andra är att regeringen inte är intresserad av att skjuta till de medel som krävs för att eliminera föregående punkt. Och det tredje är att en stor börda av administration, ekonomi och juridik nu ska vältras över på personer upplever att de redan köpt tjänsten ”vägunderhåll” av staten genom sin skattsedel.

Följden av detta är givetvis fullständigt oacceptabel. Den svenska befolkningen – vilket även innefattar folk på landsbygd och mindre orter – betalar en av världens högsta skatter. Det motiveras man att göra eftersom staten i gengäld ska ta ansvar för sjukvård, utbildning och andra servicetjänster som medborgarna via skatten betalar för. I detta paket av samhällsservice tror vi att de absolut flesta också upplever att drift och underhåll av de allmänna vägarna ska ingå.

Att försöka skyffla över ansvar och kostnader på boende och verksamma längs det statliga vägnätet, som en följd av att regeringen inte kan eller vill skjuta till pengar, är fullständigt orimligt. Klarar inte staten av att ta ansvar för det basutbud av tjänster som befolkningen förväntar sig, så måste regeringen helt enkelt se över sina prioriteringar.

Tidigare i vinter har vi sett motsvarande diskussioner och frustration kring vinterväghållningen. Någonting har gått vansinnigt snett och vi har allt svårare att förstå Socialdemokraternas sätt att regera där halva landet lämnas åt sitt öde.

Vi vill ha svar från infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) om uppgifterna från Trafikverket stämmer och i så fall hur regeringen avser att förhålla sig till detta. Redan nu skapar rapporteringen av frågan oro på landsbygden och vi ser det som ett grovt avsteg från visionen om att hela landet ska leva.

Centerpartiet kommer bestämt att säga nej till detta och kommer att arbeta för att även de på landsbygden kan räkna med att staten tar sitt fortsatta ansvar för vägarna.

Helena Lindahl

Näringspolitisk talesperson Centerpartiet

Anders Åkesson

Infrastrukturpolitisk talesperson Centerpartiet