facebooktwittermail

Koloradoskalbaggen närmar sig

Finska myndigheter har gått ut med varningar om att kraftiga vindar kan ha spridit koloradoskalbaggen över hela landet. Lantbrukarna uppmanas hålla ögonen öppna.

En observation gjordes i början av augusti i Parikkala som ligger i sydöstra Finland på gränsen mot Ryssland.
Finska Livsmedelssäkerhetsverket, Evira, antar att de kraftiga luftströmmar som förekommit kan ha spridit baggen från Baltikum, Polen och Ryssland, där den är allmänt förekommande, till stora delar av Finland.

Både professionella odlare och fritidsodlare uppmanas kontrollera sin potatis och omedelbart meddela Evira om man hittar skalbaggar eller larver.

Sverige drabbades av större angrepp under 70-talet men sedan har det mest varit enstaka observationer.
Vid större angrepp kan baggar och larver äta upp blasten på potatisen helt på större ytor. När vintern kommer övervintrar den genom att gräva ner sig i jorden.ATL.nu