facebooktwittermail

Klart att Bergs köper Vimmerbysågen

Nu är det klart att Bergs Timber köper Setras sågverk i Vimmerby. Priset är totalt 57,5 miljoner, varav 23,1 miljoner i nyemitterade aktier i Bergs.

Bergs Timber går vidare och slutför det tidigare aviserade köpet av Setras sågverk i Vimmerby. Priset är preliminärt 57,5 miljoner, varav 23,1 miljoner i nyemitterade aktier och 34,4 miljoner kronor kontant, enligt ett pressmeddelande från Bergs Timber.

Efter transaktionen kommer Setra ha en ägarandel på 6 procent i Bergs Timber.

Hur ser du på att Setra blir ägare i Bergs?

- Vi vill ta vårt ägaransvar och bidra till Bergs utveckling, säger Hannele Arvonen som är vd för Setra.

Setras sågverk i Vimmerby har inte varit särskilt integrerat med Setras andra produktionsenheter när det gäller marknadskoncept och försörjning av råvara.

- Vi ser positivt på att Bergs köper Vimmerby sågverk. Vi tror Vimmerby får en bättre utveckling och en större position inom Bergs än inom Setra, säger Hannele Arvonen.

Tillträde är planerat till den 9 januari nästa år och Bergs kommer då att ändra produktionsupplägget i Vimmerby. Produktionen minskas från dagens 160 000 kubikmeter till 130 000, en förändring som berör 20 av de 60 anställda. Delar av produktionen från Vimmerby kommer att vidareförädlas vid Bergs Timbers övriga anläggningar, bland annat träskyddsanläggningen Bitus.

Samtidigt har Bergs tecknat en flerårig intentionsförklaring med Sveaskog, en av huvudägarna i Setra, om att Sveaskog ska svara för ungefär 50 procent av råvaruförsörjningen till sågverket i Vimmerby och samtidigt fortsätta vara ens viktig råvaruleverantör till Bergs Timbers övriga anläggningar.