facebooktwittermail

Webbpublicering av avverkningsanmälan prövas igen

Kammarrätten ska pröva frågan om Skogsstyrelsens webbpublicering av avverkningsanmälningar.

FOTO: ROLF SEGERSTEDT

När frågan prövades i förvaltningsrätten förlorade Skogsstyrelsen, rätten konstaterade att den personliga integriteten är viktigare än öppenhet och det allmännas intresse. Domen innebar att Skogsstyrelsen inte har rätt att digitalt publicera en avverkningsanmälan mot markägarens vilja.

Överklagade

Men Skogsstyrelsen överklagade domen. De anser att det behövs vägledning från en högre instans för att bedöma när intresset att inte publicera avverkningsanmälan ska väga över de starkt vägande intressena för en publicering. Nu har Kammarrätten beslutat att pröva frågan igen.

"För skogsägarna och skogsbruket som använder de här tjänsterna regelbundet för att stämma av att avverkningarna är anmälda korrekt, är det viktigt att kunna arbeta effektivt och digitalt i sina myndighetskontakter. Det ska vara enkelt att vara skogsägare. Då behöver vi klarhet i hur vi ska hantera den digitala kommunikationen", säger Patrik André, enhetschef på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Fortsätter publicera

Skogsstyrelsen har inte ändrat sin hantering av avverkningsanmälningar efter förvaltningsrättens dom i början på september och meddelar att de inte kommer att göra det så länge den rättsliga prövningen pågår.

Elektronisk publicering av avverkningsanmälningar infördes på begäran av skogsbruket för att underlätta arbetat med att röja upp efter de stora stormarna Gudrun och Per. Ursprungligen användes tjänsten i huvudsak av de större aktörerna inom skogsbruket. Men efter en ändring i början på fjolåret blev informationen om det avverkningsanmälda områdets yttergränser lätt tillgängligt även för allmänheten vilket ledde till protester från skogsägarna.

LÄS MER: Avverkningsanmälningar får inte publiceras digitalt

LÄS OCKSÅ: Skogsägare protesterar mot avverkningsanmälningar på webben

LÄS ÄVEN: 2016: Stormigt skogsår utan vind

PREMIUM: Drönare spar pengar i skogsbruket