facebooktwittermail

Högre utdelning till staten från Sveaskog

En stark konjunktur för skogsindustrin under fjolåret gör att Sveaskog höjer utdelningen till ägaren staten till 900 miljoner kronor.

"Efterfrågan på den förnybara skogsråvara som vi i Sveaskog levererar kommer att vara fortsatt hög", spår VD Per-Olof Wedin.
"Efterfrågan på den förnybara skogsråvara som vi i Sveaskog levererar kommer att vara fortsatt hög", spår VD Per-Olof Wedin.

Full fart i statens skogar under fjolåret ger nu återbäring i form av utdelning från Sveaskog. Företagets styrelse och årsstämma föreslår en utdelning på 900 miljoner kronor till ägaren svenska staten, en höjning med 100 miljoner från förra året.

"Förra året kännetecknades av en stark konjunktur för skogsindustrin och den goda konjunkturen bedöms fortsätta under 2018", säger Per-Olof Wedin, vd och koncernchef, i ett pressmeddelande.

"Efterfrågan på den förnybara skogsråvara som vi i Sveaskog levererar kommer att vara fortsatt hög", fortsätter han.

Sammanlagt under 2010-talet har Sveaskog hittills delat ut drygt 9,5 miljarder kronor, med utdelningen för 2011 som en toppnotering på 4 473 miljoner kronor.

Hållbart och lönsamt

"Vårt mål är att bedriva ett hållbart skogsbruk där ett aktivt, lönsamt och ansvarsfullt brukande av skog och skogsmark kontinuerligt skapar tillväxt, mångfald och ökat värde för generationer", fortsätter Per-Olof Wedin.

"Vi kombinerar ett lönsamt skogsbruk med bevarandet av höga naturvärden, biologisk mångfald och positiv klimatpåverkan genom ökad kolinbindning och substitution av fossila material".

LÄS MER: Rekordintresse för stadsnära skog

LÄS ÄVEN: Sveaskog vill locka fler älgjägare

LÄS OCKSÅ: Sveaskog skapar Sveriges största lövskog

PREMIUM: Högtryck i industrin pressar upp virkespriserna