facebooktwittermail

Helikopterinventering av stormskador

Stormdrabbad skog i Jämtland och Lappland ska kontrolleras med hjälp av helikopter. Syftet är att hitta granvirke som ligger kvar i skogen - men som måste ut senast den 15 juli.

Skogsstyrelsen flyger helikopter i Jämtlands län samt i södra Lappland för att hitta stormskadat granvirke som måste vara ute ur skogen senast 15 juli.

Om det finns stormskadat virke kvar i skogen över sommaren ökar risken för granbarkborrar och i förlängningen finns en risk att populationen blir så stor att insekterna ger sig på stående skog under kommande år.

Öka medvetenheten

– Det är därför mycket viktigt att få ut så mycket som möjligt av granvindfällena ur skogen och vi vill med denna tillsynsinsats ytterligare öka medvetenheten bland skogsägarna om mängden granvirke som finns kvar i skogen och vad de måste göra, säger Maria Strand som är skogskonsulent vid Skogsstyrelsen i en kommentar.

Efter helikopterinventeringen skickar Skogsstyrelsen brev till skogsägare som fortfarande har granvirke kvar på sin fastighet. Men flygningarna ger inte en komplett bild av hur mycket virke som finns kvar i skogen. Skogsstyrelsen uppmanar därför skogsägare att också själva se över sin skog.