facebooktwittermail

Här är stöden som försenas

Ytterligare förseningar av investeringsstöden och anställningsstopp inom vissa områden som kan slå mot vitala delar av verksamheten är några konsekvenser av Jordbruksverkets stora sparprogram.

Det finns en allmän oro på landets länsstyrelser för hur Jordbruksverkets besparings­program kommer att drabba lantbrukarna. Samtidigt menar man att det är för tidigt att spekulera.

– Det är helt klart en besvärlig situation men jag utgår ifrån att Jordbruksverket nu ser över hela sin organisation utifrån var man ska spara pengar så att det i så liten grad som möjligt drabbar lantbrukare och stödmottagare, säger Lars Sandberg, lantbruksansvarig på länsstyrelsen i Jönköping.

Dröjer ytterligare

Men redan nu kan ATL avslöja att IT-systemet för slutbetalningarna av investeringsstöden inte finns på plats.

Det var möjligt att ansöka om investeringsstöd redan hösten 2014 men nu dröjer alltså slututbetalningarna ytterligare ett tag.

– Vad gäller utbetalningar inom investeringsstödet har förskott och delutbetalningar påbörjats. Länsstyrelserna håller på med denna handläggning. I fråga om slututbetalningar räknar vi med en leverans av IT-stöd i oktober. Då kan handläggning och slututbetalning påbörjas, säger Harald Svensson, stabschef på Jordbruksverket.

Rädda de stora stöden

Enligt Ulrika Geber, chef för landsbygdsavdelningen på länsstyrelsen i Stockholm, handlar det nu om att prioritera och rädda de stora stöden.

– Jag har full förståelse för att det kan drabba enskilda som planerat för och genomfört en stor investering med enbart slut­utbetalning och som får vänta på sina pengar, säger hon.

Ulrika Geber, chef för landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen i Stockholm.
Ulrika Geber, chef för landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen i Stockholm. FOTO: URBAN BRÅDHE

Ser över ambitionerna

Jordbruksverket uppger också att ett led i besparingsprogrammet är att se över ambitions­nivån i ärendehandläggningen.

Det kan väl bara finnas en ambitionsnivå?

– Egentligen kan det ju handla om rätt mycket. Dels jobbar vi med ärendehandläggning, dels gör vi analyser och svarar på uppdrag från regeringen. I fråga om det senare menar vi att här finns ett val att göra om hur mycket resurser man ska lägga ned på varje uppgift. Vi får också en hel del remisser från inte minst rege­ringen. Med remisser kan vi behöva sortera: dem som vi anser att vi inte ska lägga ned tid på alls, där vi ska göra ett mycket översiktligt arbete och dem som vi verkligen ska lägga krutet på, säger Harald Svensson.

– I ärendehandläggningen ska vi givetvis inte åsidosätta rättssäkerhetskrav men ifrågasätta hur mycket underlag vi måste samla in innan beslut kan fattas. En stor del av ärende­handläggningen gäller EU-stöd. Där måste vi också beakta risken för sanktioner från EU. Gör vi inte handläggningen tillräckligt väl kan det stå oss dyrt, fortsätter han.

Ulrika Geber, chef för landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen i Stockholm.
Ulrika Geber, chef för landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen i Stockholm. FOTO: URBAN BRÅDHE

Inventering av jordbruksmark

Jordbruksverket har också infört anställningsstopp inför 2017 inom verksamhetsområdena lokalt ledd utveckling, inventering av jordbruksmark samt nya handläggningsuppgifter inom landsbygdsprogrammet.

Tar längre tid

Hur kommer det att påverka arbetet och kvaliteten inom dessa områden?

– Vi ska göra vad vi kan för att förenkla arbetet. Men förmodligen får vi också räkna med att tiden från det att ett ärende kommer in tills det är klart blir längre. Kvaliteten i så motto att vi eftersätter olika kontroller kan inte dras ned nämnvärt. Riskerna för sanktioner från EU är för stora, säger Harald Svensson.

”Är allvarligt”

Lars Sandberg, chef för landsbygdsavdelningen på länsstyrelsen i Jönköping, utgår ifrån att verket klarar sina åtaganden.

– Skulle man inte göra det inom till exempel inventering av jordbruksmark är det allvarligt, säger han.

Enligt uppgift har ni inte fått signaler från regeringen om finansiella tillskott. Betyder det fortsatta besparingar?

– Det beror ju helt och hållet på vilka signaler vi får från regeringen under sommaren och hösten, säger Harald Svensson.

– Annars måste besparingarna fortsätta – hur mycket, ja det beror ju på, konstaterar han.

LÄS MER: Jordbruksverket i akut skuldkris

Investeringsstödet

Investeringsstödet till jordbruket ingår i landsbygdsprogrammet 2014 - 2020. Det uppgår till totalt 2,5 miljarder kronor. Stödet kan maximalt täcka 40 procent av en investering.

Lantbrukare kan välja om de vill få stödet utbetalt via delutbetalningar, max 80 procent, eller som en slututbetalning.