facebooktwittermail

Han vet hur det var när traktorerna börjad rulla in

Traktorer från forna dagar. Det är Per Thunström specialämne.

Per Thunström på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) blev nyligen blev klar med avhandlingen ”Traktorernas intåg” vid SLU i Uppsala.