facebooktwittermail

Han är en av de sista hampaentusiasterna

TENGENE, GRÄSTORP

I Europa och USA växer odlingen av industrihampa kraftigt. Men i Sverige minskar arealen dramatiskt. Svensk hampaodling hotas nu även av en tuffare inställning från myndigheterna.

På sina 7,5 hektar odlar Göran Andersson i Grästorp en knapp femtedel av landets lagligt odlade cannabis. När ATL besöker gården är det är mindre än en månad kvar till skörd. Då ska Göran Andersson slå de översta decimetrarna av sin lågväxande hampasort Finola och omedelbart torka frö och löv för att inte förmultningsprocessen ska ta fart.