facebooktwittermail

Gustaf Ramel: "Vi bidrar till utvecklingen i landet"

På två år har familjen Ramel fått 1,3 miljoner kronor i EU-bidrag i Lettland, knappt hälften för röjning och plantering. "Vi bidrar till utvecklingen i landet. Vi skapar ett tjugotal arbetstillfällen per år i en avfolkningsbygd", säger Gustaf Ramel, på Hviderups Gods.

"Det som inte är lämpat att plantera kommer vi inte att plantera. En del, 100 eller 200 hektar, kanske blir permanent jordbruksmark om det ligger så till att det passar för en lokal bonde som vill utöka", säger Gustaf Ramel, på Hviderups Gods.
"Det som inte är lämpat att plantera kommer vi inte att plantera. En del, 100 eller 200 hektar, kanske blir permanent jordbruksmark om det ligger så till att det passar för en lokal bonde som vill utöka", säger Gustaf Ramel, på Hviderups Gods. FOTO: TORBJÖRN ESPING

Familjen Ramel äger genom två bolag totalt 5 500 hektar mark i östra Lettland där arbetslösheten är hög och där landsbygden avfolkas.