facebooktwittermail

"Framtida generationer får ärva en mycket ogästvänlig planet"

Koldioxidhalten i atmosfären når nya rekordnivåer och är de högsta på 800 000 år, visar siffror från FN-organet WMO. Orsaken till ökningen är en kombination av mänskliga utsläpp och väderfenomenet El Niño.

Utan nedskärningar av koldioxidutsläpp och andra växthusgaser kommer vi att nå farliga temperaturökningar i slutet av detta århundrade, enligt WMO.
Utan nedskärningar av koldioxidutsläpp och andra växthusgaser kommer vi att nå farliga temperaturökningar i slutet av detta århundrade, enligt WMO. FOTO: MOSTPHOTOS

Den snabba ökningen under 2016 av koldioxid och andra växthusgaser kan starta förändringar som aldrig tidigare förekommit och leda till svåra ekologiska och ekonomiska störningar, skriver WMO, en världsorganisation för meteorologi, i sin årliga rapport Greenhouse Gas Bulletin.

Enligt WMO beror ökningen mellan 2015 och 2016 delvis på det starka väderfenomenet El Niño som orsakade torka i tropiska regioner och minskade upptaget av koldioxid i skog, vegetation och hav vilka normalt sänker koldioxidhalten i atmosfären.

Farliga temperaturökningar

– Utan nedskärningar av koldioxidutsläpp och andra växthusgaser kommer vi att nå farliga temperaturökningar i slutet av detta århundrade, långt över målet som sattes i klimatavtalet från Paris. Framtida generationer kommer att ärva en mycket mer ogästvänlig planet, säger WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas i ett pressmeddelande och varnar för ett mycket varmare och mer extremt klimat i framtiden.

Enligt rapporten så är ökningstakten av koldioxidhalten i atmosfären de senaste 70 åren nära 100 gånger så stor som efter slutet av den senaste istiden. Utifrån observationer har så kraftiga förändringar av koldioxidhalten i atmosfären aldrig tidigare skett. De senaste 800 000 åren har koldioxidhalten stannat under 280 ppm (miljondelar), men nu har den ökat till 403,3 ppm.

– Under 500 000 år, och antagligen mer, så varierade visserligen koldioxidhalten men den gjorde det inom ett tydligt intervall på cirka 180-300 ppm. I dag ligger vi på halter över 400 ppm, och det beror till största delen på mänskliga utsläpp av koldioxid, säger Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHI.

LÄS OCKSÅ: Kolupptaget ökar när våren kommer tidigare

LÄS OCKSÅ: Miljörådet nära kompromiss om avverkningsnivåer

LÄS OCKSÅ: "Största satsningen på klimat någonsin"

VIDEO: ATL letar rödlistade arter

PREMIUM: Plantering lika artrik som nyckelbiotop