facebooktwittermail

Fossila råvaror återuppväcks i USA

Vilken trolig väg kommer USA att ta med Donald Trump som landets näste president. ATL talade med Martin Ragnar, forskningschef på Energiforsk om vad vi nu kan förvänta av USA på energi- och miljöområdet.

President Barack Obamas och USA:s officiella ratificiering av Parisavtalet gjordes i september i år, men Donald Trump har kallat avtalet för en bluff som ska rivas upp. Barack Obama minskade kolkraften genom programmet Clean Power Plan, där USA:s delstater fick i uppdrag att ta fram handlingsplaner för att minska utsläppen av koldioxid till förmån för andra energikällor. Donald Trump säger att han ska göra tvärtom. Programmet ska avvecklas och han kommer att sträva efter att USA ska vara självförsörjande på bland annat kolkraft.

Öppnar kolgruvor igen

- Självförsörjning skulle ju kunna vara ett scenario. USA är självförsörjande på gas idag, men inte på olja. Därmed skulle Donald Trump kunna tänkas satsa på att öppna kolgruvorna igen och använda kol för att framställa FT-bränslen, syntetisk bensin och diesel, på samma sätt som man gjorde i Sydafrika under Apartheidtiden, säger Martin Ragnar.

– Det vore mycket olyckligt för miljön men är en möjlig utveckling i ett system som handlar om nationell isolationism, där en inhemsk marknad ska skyddas av tullar och egna råvarutillgångar, med syfte att skapa förutsättningar för industrin i USA. Ekonomiskt lönsamt blir det förmodligen inte, men det kanske inte är det viktigaste för Trump heller.

Donald Trump har också sagt att olja, genom oljeledningen Keystone XL från Kanada till USA, som Obama stoppade med sin vetorätt, ska återupplivas för att ingå i den amerikanska självförsörjningssatsningen.

- Utvinningen av naturgas i form av skiffergasen lär inte påverkas av valutgången. Den utvinningen är problematisk miljömässigt på många håll, men tittar man enbart på klimatet så är den ett steg i rätt riktning, tillägger Martin Ragnar.

Inga miljöambitioner

- Att ta steget från olja eller kol till naturgas kan tyckas kort i svenskt perspektiv men är ett väsentligt steg för klimatet i ett internationellt perspektiv. Att bränna naturgas innebär 25 procent läge koldioxidutsläpp än att bränna olja. Skulle man ersätta naturgas med kol i amerikanska kraftverk är det alltså mycket problematiskt.

Donald Trump har inte uttryckt några ambitioner att minska användningen av fossila råvaror men de som tror på bioenergi och drivmedel från bland annat jord- och skogsbruk, kan få support från oväntat håll.

- USA:s militärmakt är en av dem i världen som satsar allra hårdast på biodrivmedelsutveckling, just därför att man vill vara oberoende av drivmedelsimport.

Militären kan alltså peka ut vägen och säga att landet ska satsa på biodrivmedel i stället.