facebooktwittermail

Förskolor i stan ratar mjölk

Förskolor i storstäder serverar mindre mjölk till barn än glesbygdsskolor, visar en undersökning.

FOTO: ANN LINDÉN

Barn i förskolor i storstadsregionen får inte lika mycket mjölk serverad till lunch som barn i glesbygd. Förskolans geografiska läge, om den ligger i stan eller på landet, har visat sig ha betydelse för om barnen får mjölk eller annan måltidsdryck serverad. I storstäderna är det 60 procent av barn i förskoleålder som får mjölk att dricka medan motsvarande siffra i glesbygd och mindre städer är så mycket som 95 procent. Det visar en undersökning som organisationen Hjärta mjölk tagit fram.

Mindre mjölk i Stockholm

Bara 59 procent av barnen i förskolor i Stockholm får mjölk till lunch, medan varje förskolebarn i Gävleborg och Västerbotten får det.

– Jag tror att närheten till livsmedelsproduktionen ger en positivare attityd till vad som är nyttigt och näringsrikt. På landsbygden är förståelsen större, säger Kerstin Wikmar, dietist på Hjärta mjölk till Atl.

En annan faktor om mjölk serveras eller inte är skolans driftsform. Privata förskolor serverar mer sällan mjölk till lunch, kommunala skolor serverar oftare. 82 procent av kommunala förskolor serverar mjölk till lunch, att jämföra med 62 procent av de privatdrivna förskolorna.

Ingen ansvarig

– I de privata- fristående förskolorna finns inte alltid någon som är ansvarig för måltidernas näringsinnehåll. Här kan det vara andra faktorer än myndigeters kostråd och kunskap i nutrition som styr över barnens näringsintag. I kommunala förskolor finns som regel en kostansvarig, säger Kerstin Wikmar till atl.