facebooktwittermail

För många blanketter för Sveriges bönder

Regelkrånglet för lantbrukarna blir allt värre. Regelbördan måste minska och det finns konkreta åtgärder som snabbt kan genomföras, skriver Magnus Oscarsson, Kristdemokraterna.

Det svenska jordbruket är troligtvis det mest ambitiösa i världen när det gäller att ta ansvar för miljö, djurskydd, hälsa och kvalitet. Detta ska vi vara stolta över. Men när regelbördan blir för betungande riskerar vi att förlora många svenska lantbrukare.

Som politiker måste vi erkänna att det är ett stort bakslag att lantbrukarnas regelbörda inte har minskat utan tvärtom ökat. Nyligen presenterades det en undersökning som visar att antalet regler som en svensk lantbrukare måste förhålla sig till har ökat från 274 stycken år 1996 till hela 605 i dag. Inte nog med det, lantbruksföretagare har krav på att föra 22 olika journaler och för 36 olika verksamheter eller åtgärder måste bonden söka tillstånd.

För ett tag sedan presenterade konkurrenskraftsutredningen sitt betänkande. Detta visar med tydlighet att med växande regelbörda minskar de svenska lantbrukarnas chanser att konkurrera med andra europeiska bönder.

Om vi ska behålla en jordbruksproduktion i Sverige måste vi ta krafttag mot regelkrånglet. De svenska bönderna lever redan från början under tuffa villkor. Vi är ett tempererat land där bönderna bokstavligen sliter i vått och torrt, i värme och i kyla.

Till detta kommer högre dieselskatter, svenska särkrav och överhängande hot om kilometerskatt. Hur länge kan vi ta för givet att människor ska fortsätta med jordbruk som sitt yrkesval, om de ständigt ska påläggas besvär och låg lönsamhet?

 Många bönder gör idag allt för att göra rätt men mår ändå dåligt av oro för att de ska bryta mot någon regel. För ett tag sedan mötte jag en bonde i södra Sverige som sa ”Varje morgon när jag vaknar undrar jag: vilken regel kommer jag bryta mot i dag?”.

Så här kan vi inte ha det. Sverige behöver inta en positivare attityd till landets jordbruk! Annars skapas en hopplöshet som kan leda till att man ger upp sin verksamhet. För det handlar om tusentals kronor som lantbrukaren riskerar att böta, bara för ett litet ynka fel.

Vi kristdemokrater anser att regelbördan inom jordbruket måste minska. Det finns konkreta åtgärder som genast skulle kunna genomföras. En förändring kan vara att bonden skickar in ett mindre antal blanketter, och att dessa skickas till samma myndighet i stället för som i dag då bonden ska skicka rätt papper till rätt myndighet. Den ansvariga myndigheten kan sedan skicka informationen vidare till rätt instans. Hur svårt kan det vara år 2016?

Även regelkontrollen upplevs många gånger som inriktad på att stjälpa istället för att hjälpa lantbruksföretaget. Kontrollen av regelefterlevnaden bör förenklas utifrån tysk modell, där en instans står för kontrollen i stället för att kommun och andra myndigheter utövar tillsyn över samma regel.

Magnus Oscarsson

Kristdemokraterna