facebooktwittermail

Fler miljökrav i ny FSC-certifiering

I förslaget till ny FSC-standard finns flera skärpningar av hänsynen till miljö och sociala värden. För certifieringens tredje ben - ekonomin - ser det sämre ut.

– Vi vill få in mycket synpunkter, och inte bara på det som upplevs som dåligt, utan även på det som är bra, säger Henrik von Stedingk.
– Vi vill få in mycket synpunkter, och inte bara på det som upplevs som dåligt, utan även på det som är bra, säger Henrik von Stedingk. FOTO: FSC

Sedan 2012 har svenska FSC jobbat med en revidering av sin skogsbruksstandard. Nu börjar arbetet närma sig målet.