facebooktwittermail

Fick rätt mot länsstyrelsen

Länsstyrelsen sa nej men nu ger mark- och miljödomstolen lantbrukaren rätt att plantera skog på betesmark skriver Kristianstadsbladet.

Mark- och miljödomstolen ger lantbrukaren rätt att plantera gran på betesmark.
Mark- och miljödomstolen ger lantbrukaren rätt att plantera gran på betesmark.

Lantbrukaren i Kristianstad ville plantera gran och björk på betesmark. Länsstyrelsen sa dock nej med motiveringen att naturvärdena ansågs för höga.

Området ligger i närheten av Kristianstads vattenrike. Men lantbrukaren menade att marken dels låg i utkanten av de aktuella områden, dels att det heller inte fanns några hotade växter.

Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen. I dess beslut sägs att naturvärdena i området inte kan vara så höga att de uppväger lantbrukarens intresse av att ändra markens användningsområde från bete till skogsmark.

Länsstyrelsen har till den 8 november på sig för ett eventuellt överklagande.