facebooktwittermail d

Färre vildsvin i nästan alla län

Vildsvinsstammen ser ut att minska, enligt experter ATL pratat med. Trafikolyckorna med vildsvin blev färre i nästan hela landet mellan 2020 och 2021. 

Mer effektiv skyddsjakt i växande gröda och grönt ljus för mörkersikten tros vara två av anledningarna.