facebooktwittermail

Fågelinfluensa i Nyköping

En värphönsbesättning har drabbats av H5N8.

En värphönsbesättning har drabbats av H5N8.
En värphönsbesättning har drabbats av H5N8. FOTO: MOSTPHOTOS

Fågelinfluensa av typen H5N8 har cirkulerat i Europa under hösten och vintern, i Sverige, Danmark, Finland och flera länder nere på kontinenten. En värphönsbesättning i Skåne drabbades i december 2016 av fågelinfluensa. Även ett antal hobbybesättningar, en djurpark och ett antal vilda fåglar har drabbats.

Nu har provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, visat att en värphönsbesättning i Nyköping är smittad av virus av typen H5N8.

Restriktioner

Jordbruksverket har infört restriktioner i området.

- För ett par veckor sedan sänkte vi skyddsnivån i Sverige från 2 till 1. Det innebär att fjäderfän och andra tama fåglar får gå inhägnade utomhus med vatten och foder under tak. Den drabbade gården har frigående värphöns som går inomhus och det är oklart var smittan kommer ifrån, säger Karin Åhl på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

När det gäller den smittade värphönsbesättningen i Nyköping har Jordbruksverket nu beslutat om tillträdesförbud och där råder särskilda restriktioner, som innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna eller komma in till gården.

Jordbruksverket har också beslutat att införa ett skyddsområde med tre kilometers radie kring gården och ett övervakningsområde med 10 kilometers radie. I skyddsområdet gäller bland annat följande restriktioner:

Fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus.

Det är förbjudet för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar.

Det är förbjudet att transportera fjäderfä, levande fåglar, kläckägg och fågelprodukter mellan anläggningar för fjäderfä.

Kommer att avlivas

Även inom övervakningsområdet gäller förbud mot transporter. Det är möjligt att söka dispens hos länsstyrelsen för vissa transporter inom områdena.

- För att motverka smittspridning kommer delar eller hela värphönsbesättningen att avlivas och anläggningen spärras av och ska sedan saneras. Det här innebär naturligtvis en påfrestning för djurägaren. Sprids smittan bland tamfåglar så kan det innebära stora kostnader för samhället och onödigt lidande för de fåglar som drabbas, säger Karin Åhl.