facebooktwittermail

EU nobbar bud på mjölkpulver

Buden på det mjölkpulver som EU köpt upp under mjölkkrisen var än en gång för låga.

FOTO: ANN LIND N

Det tredje försöket att bjuda ut EUs interventionslager av mjölkpulver har stoppats. Budtiden gick ut den 17 januari och EUs medlemsländer var eniga om att alla bud var för låga, ett beslut som har EU-kommissionens stöd. Samma beslut fattades vid det förra försöket att få ut en del av pulverlagret på marknaden. Den här gången låg buden på mellan 155 och 190 euro per 100 kilo, lägre än förra omgångens 165 till 196 euro per 100 kilo.

Ny auktion öppen till 7 februari

I ett pressmeddelande skriver EU-kommissionen att beslutet att inte acceptera de erbjudna priserna visar att kommissionens främsta tanke med hanteringen av interventionslagren är en balanserad marknad och återhämtning av mjölkpriserna, inte att sälja ut till vilket pris som helst.

En ny auktion har öppnats, med sista datum den 7 februari. Mjölkbondeorganisationen EMB planerar en demonstration mot öppnandet av interventionslagren vid EUs jordbruksministrars möte i Bryssel på måndag.