facebooktwittermail

Enklare drönarteknik vinnare i Venture Cup

Hela tre av de 20 bästa idéerna i årets Venture Cup siktar in sig på effektiviseringar inom skogsnäringen.

Venture Cup är en årlig tävling för de bästa affärsidéerna och hölls i år för 18:e gången. Utifrån hundratals olika idéer har juryn kommit fram till en topplista med de 20 bästa, och tre av dessa rör skogen.

Håkan Carlsson, doktorand i signalbehandling och navigation av lågkostnadsrobotar vid KTH i Stockholm, har skissat på en metod för skattning av värdet på stående skog med hjälp av drönare, kallad Tree Mapper.

– De lösningar som finns i dag har vingar och ganska avancerade och tunga sensorer för mätningen. En nackdel är att de skyms av trädkronorna vilket stör mätningen. En quadrokopter kan flyga under kronorna och använda enklare teknik, som en kamera.

Mer exakt mätning

Tanken är att drönaren ska vara helt autonom, det vill säga självgående, och på egen hand scanna av ett förutbestämt område. Data om trädslag, volym och trädens placering skulle sen också kunna användas för att effektivisera avverkningsplaneringen.

– En annan fördel är att mätningen blir mer exakt än dagens metoder. Och det rör sig om stora värden, enligt Skogsstyrelsen uppgår handeln med timmer till 26 miljarder kronor per år bara i Sverige, säger Håkan Carlsson.

Precisare volymer

Även Kalle Forsman, SLU i Umeå, har en idé för användning av drönare i skogsnäringen: Inventering av virkeslager. Idén Lumber Scan går ut på att låta drönare flyga över virkesplaner vid industrin efter en förutbestämd rutt. Utifrån fotografier kan sen lagervolymen beräknas.

Felskattningen med drönarmetoden uppges bli två procent, vilket är avsevärt lägre än de tio procent som dagens manuella metoder har. Precis som med Tree Mapper blir också inventeringskostnaden avsevärt lägre.

Koll på kvalitén

András Gorzsás, forskare i kemi vid Umeå universitet, har en idé för att göra kvalitetskontrollen på träden redan i skogen, kallad See the Forest for the Trees. Två enheter som just nu är under utveckling; en handhållen och en för skördarmontering, ska göra det möjligt att mäta trädens kemiska sammansättning. Det ger ett kvalitetsmått som visar till exempel förekomsten av röta och mängden av viktiga föreningar som cellulosa.

"Det är ett enkelt koncept med positiv påverkan i hela kedjan i skogsbruket, både i form av pengar och miljöpåverkan. Det är verkligen en win-win-situation för alla inblandade, från skogsvård tillavverkning, från transport till produktion baserad på skogsråvara", säger András Gorzsás i ett pressmeddelande.