facebooktwittermail

Elbrist hotar vid vargavinter

Vid längre kyla hotar elbrist i Sydsverige. Sydsvenska industri- och handelskammaren vill nu se flera åtgärder för att minska riskerna.

Även om vindkraften växer förmår den inte kompensera för bortfall av andra energikällor.
Även om vindkraften växer förmår den inte kompensera för bortfall av andra energikällor. FOTO: DAVID LARSSON

En stor del av elproduktionen sker i norra delen av landet medan konsumtionen är störst i söder. Samtidigt saknas tillräcklig kapacitet att överföra elen från norr till söder. Även importmöjligheterna är begränsade.

Med elområdesreformen 2011, då landet delades in i fyra elområden, har obalansen dessutom ökat. Det skriver Sydsvenska Industri- och Handelskammaren i ett brev till Svenska Kraftnät där de uttrycker sin oro över elförsörjningen i Sydsverige.

Mindre än i fjol

De hänvisar bland annat till en rapport från Svenska Kraftnät där det framgår att den tillgängliga effekten i Sverige minskade med 400 megawatt mellan förra vintern och den här och att det vid ihållande kyla saknas kapacitet i södra Sverige.

Handelskammaren föreslår att Svenska Kraftnät tillsammans med Energimyndigheten och Elsäkerhetsverket ser över leveranssäkerheten. De vill också se att kraftreserven, vilande kraftverk kombinerat med en reducering av förbrukningen, säkras omgående.

LÄS MER: Skopan som tömmer sig själv

PREMIUM: Självgående foderblandare ökade effektiviteten

ATL TV: Tuff konkurrens för lokal flis