facebooktwittermail d

Ekogödsel från bottenslam snart verklighet

VALLENTUNA

Ekolantbrukarna kan snart få se en lättare ekogödselmarknad när Nordic Nutrients börjar producera gödsel från näringsrikt bottensediment från övergödda sjöar och hav.

Teknikmarknad, en avknoppning från KTH i Stockholm, har sedan 2011 förfinat en metod för att utvinna näringsämnen från bottensediment i sjöar och havsvikar. Utmaningen har varit att få fram ren gödsel fri från tungmetaller och andra oönskade ämnen, men nu är man där.