facebooktwittermail

Dyr utbildning ger miljoner till billigare

En naturbruksutbildning med inriktning på äventyrsturism får lika mycket pengar per elev som en där eleverna ska lära sig köra skogsmaskiner.

Det finns två gymnasieskolor med naturbruksprogram med inriktning skog i Uppsala. Kommunala Jällaskolan utbildar bland annat eleverna till skogsmaskinförare, och måste hyra dyra maskiner. Därför får de 250 000 kronor per elev. "Det är klart det är dyrt, men de här eleverna ska arbeta i Sveriges farligaste bransch. De behöver en riktig utbildning", säger rektorn Elin Dahm till Dagens Nyheter.
Det andra gymnasiet med skogsinriktning på naturbruksprogrammet är friskolan Realgymnasiet. Där står bland annat äventyrsturism på schemat, men inga ämnen som kräver dyra maskiner. Då programmet och inriktningen är densamma får Realgymnasiet lika mycket i kommunala pengar som Jällaskolan.

Bättre med egen inriktning


Uppsala kommun försökte sänka Realgymnasiets ersättning till 100 000 kronor per elev, men har fått bakläxa av förvaltningsrätten dit Realgymnasiet överklagade beslutet. Jan-Olof Larsson, ansvarig för de kommunala skolornas ekonomi, beskriver situationen som omoralisk för både elever och skattebetalare.
Även Realgymnasiets huvudägare Jan Vikström medger att en kvarts miljon per elev låter högt för den typ av utbildning som ges. Han tycker det vore bättre om äventyrsturism och naturguidning fick bli en egen inriktning.