facebooktwittermail

Dyr import när industrin behöver mer massaved

Barrmassavedsimporten till Sverige är riktigt dyr för virkesköparna just nu. Samtidigt ligger två år gamla prislistor kvar i Mellansverige. Jag förstår inte varför.

Ursprungsläget är att industrin bygger ut i Sverige och Finland och ökar sitt totala massavedsbehov med uppåt 10 miljoner kubikmeter årligen. Hälften av ökningen är i Sverige, hälften är i Finland.