facebooktwittermail

Dubbelt upp för frö- och oljeväxtodlare

Kemikalieinspektionen ger dispens för herbiciden Belkar i höstraps. Samtidigt kommer besked att Basf fått produkten Cleravo registrerad för våranvändning i vår- och höstraps.

Det är Sveriges frö- och oljeväxtodlare, SFO, som begärt dispens för herbiciden Belkar och nu fått den beviljad. Belkar som tillverkas av Dow får användas mot vallmo, blåklint, penningört och näva. Dispensen gäller för höstraps under perioden 28 augusti till 31 oktober.

Belkar ligger inne för formell registrering hos Kemikalieinspektionen men det väntas inte blir klar innan höstrapssådden. SFO ser Belkar som ett huvudalternativ till all plogfri etablering.

"Vi andas nu stor optimism inför höstrapssådden då både Butisan Top och Belkar finns tillgängligt tillsammans med Devrinol och Centium", skriver SFO på sin facebooksida.

PREMIUM: Så lurade han loppan och motade renkavlen

Registrerad för våranvändning

Enligt SFO har också Basf fått produkten Cleravo registrerad för våranvändning i vår- och höstraps.

Clearavo innehåller Imasamox och Kvinmerak där den förstnämnda är den aktiva substansen i systemet Clearfield. I Finland odlas Clearfieldoljeväxter sedan några år.

"Cleravo blir en mycket spännande herbicid i vårraps då den avsevärt förbättrar möjligheterna för tidig sådd vilket också minskar risken för jordloppor. Cleravo kan bara sprutas i speciellt förädlade sorter. Nu inleds ett arbete med att förse den svenska marknaden med spännande Clearfieldsorter till våren", skriver SFO på facebooksidan.

LÄS OCKSÅ: Lantmännen satsar på fröexport

VIDEO: Så jobbar Krokstorps gård med mellangrödor