facebooktwittermail

Detta hände i Tjernobyl

Det är 30 år sedan kärnkraftshaveriet inträffade i Tjernobyl och ett stort radioaktivt moln spreds över Europa. Sedan dess har 46 länder hjälpts åt med sanering och nedmonteringen av den skadade reaktorn. Notan har hittills landat på 14 miljarder kronor.

*Tjernobyls kärnkraftverk ligger utanför staden Pripjat i Ukraina som då tillhörde Sovjetunionen.

*Olyckan inträffade klockan 01.23 lördagen den 26 april 1986 då reaktor fyra förstördes i en ångexplosion samt i en efterföljande brand.

*Olyckan klassas som en nivå 7-olycka på den 7-gradiga INES-skalan som bedömer kärnkrafts- och strålningsrelaterade händelser.

*Orsaken till olyckan var konstruktionen av reaktorn och den mänskliga faktorn. Personalen hade stängt av flera säkerhetssystem för att kunna genomföra ett test. Detta var emot de gällande säkerhetsföreskrifterna.

*Ett stort radioaktivt moln spreds snabbt över stora delar av Europa med vindar. Hur molnet spreds går att se här. 70 procent av nedfallet beräknas ha landat i Vitryssland. På själva olycksplatsen kommer det vara farligt att vistas i hundratals år framöver.

*För Sveriges del drabbades Gävletrakten och området kring Sundsvall och Härnosand hårdast av det radioaktiva nedfallet, men även stora delar av Västerbottens inland. Folk avråddes från att äta svamp under en tid. Höga halter av cesium upptäcktes även i bär och fisk.

*Ekonomiskt var det rennäringen som fick ta den hårdaste smällen. Renarna fick i sig radioaktiva ämnen från de lavar de äter av. Halterna av cesium i renkött sattes under sträng kontroll innan renköttet nådde mataffärerna och flera renar fick kasseras.

LÄS MER: Så klarade Sverige Tjernobylolyckan