facebooktwittermail

De vill sätta press på massavedspriset

– Allt blir dyrare, men priset på massaved hänger inte med. Vi måste få en del av kakan.

Det säger Lars-Ivar Pettersson, ordförande i Norra Skogsägarnas skogsbruksområde Piteå-Älvsbyn.

Norra-medlemmarna i Piteå-Älvsbyn har tröttnat på eftersläpande massavedspriser. I samband med sitt årsmöte antog de en skrivelse om att föreningens förhandlare måste arbeta kraftfullt för höjda massavedspriser.

– Massaindustrin har råd att betala mer, det finns utrymme, säger Lars-Ivar Pettersson.
– Massaindustrin har råd att betala mer, det finns utrymme, säger Lars-Ivar Pettersson. FOTO: PRIVAT

– Allt blir dyrare men priset på massaved hänger inte med. Vi måste få en del av kakan, säger Lars-Ivar Pettersson, ordförande i skogsbruksområde.

Lönsamheten faller

Skogforsk skogsbruksindex stödjer hans argumentation. Indexet sätter priset på virke i relation till kostnaderna i skogsbruket och visar hur lönsamheten utvecklas. Sedan 1998 har den stadigt fallit, med undantag för ett par toppar 2007 och 2010.

– Det blir mindre pengar över helt enkelt, säger Lars-Ivar Pettersson.

600 kronor kubiken

Massavedspriset har under många år legat nästan still och pendlat mellan 240-300 kronor per kubikmeter, skriver skogsbruksområdet i sin skrivelse. Om det följt konsumentprisindex skulle ett pris på 250 kronor på 1990-talet i dag ha stigit till 550-600 kronor.

För sågtimmer visar sågverkens lönsamhet att det blir svårt att få upp priserna där.

– Massaindustrin har råd att betala mer, det finns utrymme.

Att marginaler finns för massaveden syns också på priserna på importvirke, som enligt Lars-Ivar Pettersson ligger på över 600 kronor per kubikmeter.

Starkare part

Vad kan ni göra för att sätta mer tryck bakom era krav?

– Vi kan bli en starkare part vid förhandlingsbordet genom att öka virkesfångsten. Och det gäller hela Norrland. I stället för att sälja virket direkt till bolagen så borde det gå via en förening. Med större volymer kan de inte runda oss.

Kravet på höjda massavedspriser går nu vidare som en motion till Norra Skogsägarnas stämma i maj.

– Vi hoppas att stämman tar det, då blir det mer tryck, avslutar Lars-Ivar Pettersson.

FOTO: SKOGFORSK

LÄS OCKSÅ: Lönsamheten i skogen i fara

LÄS OCKSÅ: Bättre resultat för SCA

LÄS OCKSÅ: Låg marginal för sågverken även i goda tider

LÄS OCKSÅ: Norska massavedspriser upp 30 procent