facebooktwittermail

Bonusfesten i Arla fortsätter

Arlas vd Henri de Sauvage Nolting fick över en miljon kronor i rörlig ersättning för 2015. En ökning med nästan 100 procent jämfört med 2014.

Arlas vd Henri De Sauvage Nolting ökade sin rörliga ersättning med över en miljon kronor eller 100 procent det tuffa mjölkåret 2015.
Arlas vd Henri De Sauvage Nolting ökade sin rörliga ersättning med över en miljon kronor eller 100 procent det tuffa mjölkåret 2015. FOTO: ANN LINDÉN

De europeiska mjölkbönderna har ett mycket besvärligt år bakom sig med ett avräkningspris som närmar sig bottennoteringarna från 2009.

Trots det betalar Arla ut frikostiga bonusar till sina chefer. Den rörliga ersättningen för Henri de Sauvage Nolting 2015 uppgick enligt Arlas årsredovisning till 1 587 000 kronor.

5,5 miljoner kronor

Det är en ökning med nästan 100 procent jämfört med 2014 då den rörliga ersättningen landade på 803 tusen kronor. Årslönen 2015 för Arlas vd blev 5,5 miljoner kronor vilket är en ökning med 100 000 kronor från året innan.

Pensionskostnaderna uppgick till 1,3 miljoner kronor och övriga förmåner till 67 tusen kronor. Den totala ersättningen för vd uppgick till 7 164 000 kronor mot 6 276 000 kronor 2014.

Drygt 20 miljoner

I koncernen Arla Foods årsredovisning som presenterades i februari framkom det att den högsta direktionen i Arla, som består av koncernchef Peder Tuborgh samt vice koncernchef Povl Krogsgaard, tillsammans fick en lön på drygt 20 miljoner kronor och en rörlig ersättning på nästan 7,5 miljoner kronor.

Det var också en fördubbling av den rörliga ersättningen jämfört med 2014. Den fasta lönen för de båda högsta cheferna 2014 uppgick till cirka 18 miljoner kronor.

Totalt fick den svenska Arla-styrelsen dela på 7 miljoner kronor i lön och andra ersättningar.

Arla Sverige hade en omsättning 2015 på 15 miljarder kronor. 2014 var omsättningen 16,9 miljarder kronor. Rörelseresultat landade på 743 miljoner kronor jämfört med 667 miljoner för 2014. En ökning med 11 procent. Årets resultat efter finansiella poster och bokslutsdispositioner blev minus 213 miljoner kronor vilket var en försämring mot 2014 då det slutgiltiga resultatet blev minus 38 miljoner kronor.

Arlas förklaring

I en skriftlig kommentar till ATL förklarar Arlas presschef Daniel Emilson att de rört sig mot en allt mer "prestationsbaserad lönekultur".

"Arla konkurrerar med andra företag om den bästa och mest kompetenta personalen. Sedan 2012 har vi därför rört oss mot en allt mer prestationsbaserad lönekultur som ska möjliggöra tillväxt och uppmuntra till att skapa värde. Ett av sätten vi gör detta på är att i likhet med många andra livsmedelsföretag erbjuda våra anställda på chefsnivå rörlig ersättning som en del av lönen.", skriver Daniel Emilson.

Bonus i kristider

Daniel Emilson kommenterar även hur Henri de Sauvage Nolting kan få en högre rörlig ersättning samtidigt som det råder kristider för svenska mjölkbönder.

"Trots en extremt turbulent marknadssituation i Europa och i Sverige har Arla presterat förhållandevis väl under 2015, framförallt i jämförelse med några av våra största konkurrenter. Chefer på Arla ska inte kunna uppnå en hög rörlig del bara för att världsmarknaden går bra – de ska ha en högre ersättning om de inom sitt konkreta ansvarsområde kan leverera de resultat som är avgörande för att Arlas verksamhet utvecklas och stärks till långsiktig nytta för ägarna. Den rörliga ersättningen till Henri de Sauvage, som har ansvar för den svenska, danska och finska marknaden, återspeglar detta."