facebooktwittermail

Anmäld inspektör måste avveckla

Den djurskyddsinspektör som anmäldes för brott mot djurskyddslagen, har enligt länsstyrelsens beslut brutit mot lagen.

Arkivbild. Djurskyddsinspektören från länsstyrelsen har hästverksamhet utan laga tillstånd.
Arkivbild. Djurskyddsinspektören från länsstyrelsen har hästverksamhet utan laga tillstånd. FOTO: MOSTPHOTOS

Det var i september som en anmälan om brott mot djurskyddslagens paragraf 16 inkom till länsstyrelsen.

Enligt anmälan hade en person flera hästar inom sin F-skattade näringsverksamhet, men saknade paragraf 16-tillstånd, trots att detta krävs från första hästen. Den anmälda personen är anställd som djurskyddsinspektör vid länsstyrelsen.

Nu har beslut fattats i ärendet. Djurskyddsinspektören är tillståndsskyldig.

I föreläggande från den 15 december skriver man:

”Länsstyrelsen beslutar att förelägga dig att se till att upphöra med tillståndspliktig yrkesmässig hästverksamhet, snarast, dock senast 1 månad efter att du tagit del av detta beslut.”

Saknas underlag

Den korta tidsfristen beror på att man i dagsläget inte anser sig ha något underlag för åtgärder som kan leda till ett ändrat beslut.

– Det är fullt möjligt att söka uppskov, men med den information vi har i dag finns inget underlag för en längre tidsfrist, säger länsstyrelsens handläggare av ärendet till ATL.

Anmälan kom in till den länsstyrelse där den anmälde inspektören själv arbetar, men skickades vidare och har utretts i annat län.

– Det kan finnas uppgifter som inte framkommit och som kan visa att personen inte är tillståndspliktig, men efter fyra vändor fick det vara nog, då kände vi att vi behövde ta ett beslut, säger handläggaren.

Anser sig inte omfattas

Djurskyddsinspektören har uppfödning av tävlingshästar i liten skala för försäljning. Det finns fortfarande möjlighet att i efterhand söka tillstånd för verksamheten.

Inspektören har dock i fyra yttranden hävdat att verksamheten inte omfattas av paragrafen, bland annat på grund av sin ringa omfattning och storlek.

I ett av yttrandena har även en lokal kontrollinstruktion bifogats i klargörande syfte. Checklistans första kontrollpunkt lyder "Vid all yrkesmässig hästhållning krävs tillstånd från första hästen".

Som ATL tidigare skrivit om, tar länsstyrelsen ofta stöd i djurskyddsförordningens paragraf 74, för att beslut ska gälla omedelbart och oavsett överklagan. Dock inte i detta fall.

– I nästan alla våra beslut handlar det om djurskydd. Här har vi inte lagt till paragraf 74 i föreläggandet, eftersom vi upplever att det är en pappersfråga och inga djur som far illa, säger handläggaren.

Önskar översyn

Handläggaren berättar att man sedan tidigare ifrågasatt hur Jordbruksverket tänkt när man skrev paragraf 16, eftersom den nu gäller ett stort antal mycket små verksamheter, där den inte fyller någon egentlig funktion.

– Jordbruksverket har nog tänkt sig att lagen ska gälla för stora verksamheter, eller verksamheter som omsätter stora pengar. Vi vill gärna att man ser över paragrafen, säger handläggaren.

ATL har talat med djurskyddsinspektörens chef, som väljer att inte uttala sig i ärendet.

– Vi väljer att inte kommentera den här frågan, eftersom vi inte handlagt ärendet.

Hur ställer du dig till att regelverket är så utformat att länsstyrelsens egna handläggare inte förstår det?

– Vi vill inte kommentera regelverket heller.

ATL har sökt inspektören för en kommentar kring föreläggandet.