facebooktwittermail

3 miljoner till svenskt lammlyft

Lammlyftet får 3 miljoner för att förbättra och öka värdet i svensk lammköttsproduktion.

FOTO: MOSTPHOTOS

ATL har tidigare skrivit om Lammlyftet. Ett projekt som syftar till att förbättra lönsamheten för svenska lammköttsproducenter och på det sättet öka utbudet av svenskt lammkött.

Nu har projektet blivit beviljat 3 miljoner i stöd från EIP, Europeiska innovationspartnerskapet.

Enligt Fåravelsförbundet är man mycket glada över de tilldelade medlen. Lammlyftets styrgrupp kommer nu att sammanträda för att gå igenom projektets fortsatta arbete och budget.

Inför påsken släppte SLU en rapport som visade att den svenska lammköttsproduktionen ligger långt under efterfrågan.

I Lammlyftets styrgupp ingår:

Magnus Jönsson, ordförande i Svenska Fåravelsförbundet

Representanter för LRF Kött,

KLS Ugglarps,

Menigo

SLU.

Projektägare för Lammlyftet är LRF

Helena Stenberg från Svenska Köttföretagen leder projektet.

Svenskt lamm måste bli godare