facebooktwittermail

100 år av norrländsk förädling

Lantmännens växtförädlingsstation utanför Sollefteå har i 100 år jobbat för att förbättra förutsättningarna för växtodling i Norrland. I dag har anläggningen egna förädlingsprogram för korn och vallväxter.

Landsvägen genom byn Lännäs kantas på båda sidor av odlingar i fält och i rutnät med odlingsparceller. Försöksodlingarna har nu präglat landskapet här i Ångermanälvens dalgång i 100 år.