facebooktwittermail

Ytterligare satsningar på skydd av värdefull skog

Anslaget för att betala skogsägare för skydd av skog ökar med 200 miljoner kronor redan i år.

Isabella Lövin är språkrör för Miljöpartiet och miljö- och klimatminister.
Isabella Lövin är språkrör för Miljöpartiet och miljö- och klimatminister.

Resurserna för att skydda mark ökar ytterligare. 200 miljoner skjuts till i år, och lika mycket varje år till och med 2022.