facebooktwittermail d

Ytterligare newcastleområden hävs

Jordbruksverket häver restriktionerna för newcastlesjuka i Västra Götaland, Karlskoga kommun och Gotland.

I Västra Götaland kvarstår dock restriktionerna i Vårgårda kommun, som är den senaste platsen där döda duvor hittats.

På Gotland undantas ett område inom en radie av tre kilometer runt de drabbade gårdarna från lättnaderna, eftersom sanering alltjämt pågår.

Jordbruksverket uppmanar djurägare att vara extra uppmärksamma på symptom som nedsatt allmäntillstånd, sänkt äggproduktion, hängande vingar, förlamade ben, och kramper. ATL.nu