facebooktwittermail d

Ytterligare fjällnäramål avgjort

En skogsägare i Sorsele får drygt 360 000 kronor i ersättning sedan Skogsstyrelsen avslagit hans avverkningsansökan i fjällnära skog.

En skogsägare i Sorsele får drygt 350 000 kronor i ersättning sedan Skogsstyrelsen avslagit hans ansökan om avverkning.
En skogsägare i Sorsele får drygt 350 000 kronor i ersättning sedan Skogsstyrelsen avslagit hans ansökan om avverkning. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

I sin dom konstaterar Mark- och miljödomstolen i Umeå att skogsbruk är den pågående markanvändningen, att föryngringsavverkning är en del av pågående markanvändning samt att Skogsstyrelsens avslag avsevärt försvårar pågående markanvändning.

Staten döms därför att betala intrångsersättning på 362 357 kronor plus ränta, och ska också betala skogsägarens rättegångskostnader på 71 426 kronor.

Väntad utgång

Utgången var väntad sedan Mark- och miljööverdomstolen i fem pilotfall i fjol kom fram till att skogsägare har rätt till ersättning vid avslag på avverkningsansökningar i fjällnära skog. Kammarkollegiet, som företrätt staten i målet i Sorsele, hade därför också medgett skogsägarens samtliga yrkanden på ersättning.

Utgången för de fem pilotfallen i fjol har lett till en lavinartad ökning av avverkningsansökningarna i fjällnära skog samt att Skogsstyrelsen ansökt om en fördubbling av sina anslag för att klara ersättningskraven från markägarna.