facebooktwittermail d

Löfte om YKB på distans välkomnas

Infrastrukturminister Tomas Eneroth har presenterat att han avser lägga ett förslag om YKB (yrkeskompetensbevis) på distans.