facebooktwittermail

"Självförsörjning är inget centralt tal"

Inrikesminister Anders Ygeman fick många att höja på ögonbrynen när han under Folk och försvars rikskonferens förmedlade att självförsörjningsgraden har spelat ut sin roll. Men vad menar han egentligen? ATL har bett inrikesministern att förtydliga sig.

FOTO: KRISTIAN POHL/REGERINGSKANSLIET

Anders Ygemans uttalande i Dagens Nyheter har debatterats flitigt i veckan. I tidningens artikel om Folk och försvars rikskonferens i Sälen säger Anders Ygeman att "självförsörjningsgraden är kanske inte det absolut viktigaste, vi kommer sannolikt att kunna utbyta varor med länder i vår närhet".

– Det är inte vad jag menar. I totalförsvarsplaneringen och civilförsvarsplaneringen ingår det som ett jätteviktigt mål att förse befolkningen med såväl mat som vatten, säger Anders Ygeman till ATL.

LÄS ÄVEN: "IT viktigare än självförsörjning"

Däremot tycker han att ordet "självförsörjningsgrad" är ett trubbigt begrepp. Vill man hårddra det påverkar även importen av bananer och ananas försörjningsgraden. Däremot påverkar det kanske inte landets förmåga att försörja hela befolkningen under en pågående kris.

I de scenarier som han ser framför sig är det heller inte sannolikt att Sverige kommer att skärmas av helt från omvärlden.

– I en krissituation är det inte bara viktigt vad vi producerar, utan också hur vi producerar det och hur vi transporterar det. Om vi har en kraftig överproduktion av sockerbetor kanske vi kan byta till oss fläsk från Danmark för att ta ett exempel. Det är troligt att vi kommer kunna importera varor även i en kris- eller krigssituation.

Hur stor självförsörjningsgrad behöver vi för att klara av en större kris, där vi skärmas av från omvärlden?

– Jag tror inte det talet är det centrala för att leva upp till förmågan, utan att vår förmåga att producera basvaror är viktigare.

Effekten vid en översyn av viktiga nyckeltal kan i så fall snarare bli att man måste kunna öka produktionen av vissa basvaror, som potatis eller vete. Här har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ett uppdrag att återkomma med en översyn av totalförsvarsplaneringen till sommaren.

Även drivmedelsförsörjningen och lagerhållningen av gödsel pekas ut som viktiga delområden av inrikesministern.

– I dag är vi beroende av importerade fossila drivmedel i stor utsträckning, och vi har som en konsekvens av det ett behov av stora drivmedelslager. Det är klart att en större produktion av förnyelsebara drivmedel skulle göra Sverige mindre sårbart.

För att öka produktionen är branschen dock övertygad om att det behövs långsiktiga skattebesked inom EU för att underlätta övergången.

När och om ett långsiktigt skattebesked kan komma är i första hand en fråga för finansministern, säger Anders Ygeman.