facebooktwittermail d

Yara vill inte höja kadmiumgränsen – trots ryskt importstopp

Sanktionerna mot Ryssland och Belarus påverkar Yaras tillgång på råvaror. Men det behövs ingen ändring av det svenska gränsvärdet för kadmium i fosforgödsel, hävdar företaget.