facebooktwittermail d

Yara: Ska upprätthålla våra gödselleveranser

Trots ett skakigt läge på gödselmarknaden kopplat till höga gaspriser och osäkra ryska leveranser, kommer Yara att upprätthålla sina gödselleveranser till Sverige. Det beskedet ger Hans Larsson, marknadschef.

Lantmännen å sin sida undersöker om de kan ta in urea som ett alternativ till kväve för vårbruket.